Archiv hlavního města Prahy

Archiv hlavního města Prahy
Archivní 6, 149 00 Praha 4

Tel. ústředna: 23600 1111
Tel. podatelna: 23600 4017
Tel. studovna: 23600 4012
Fax: 23600 7100

Hlavní město Praha

Nabídka školení pro původce v působnosti Archivu hlavního města Prahy
Spisová služba
[09.01.19] nové termíny více ] »
Vyšlo nové číslo v řadě Documenta Pragensia Supplementa
Radnice, rynek a tržiště
[03.01.19] Místa setkávání, obchodu a reprezentace ve středověkých a raně novověkých městech více ] »
Plán digitalizace archiválií na rok 2019
[02.01.19] Pokračováno bude v digitalizaci archů cizích příslušníků starší řady konskripce, sčítání lidu apod. více ] »
Pravě vyšlo:
Kryštof Drnek: Nerealizovaná Praha
[14.12.18] více ] »
Documenta Pragensia Monographia 35
Finance v životě pražské metropolitní kapituly. Hmotné zabezpečení kanovníků optikou účetních rejstříků z let 1358-1418
[19.11.18] Martina Maříková více ] »
Nová internetová výstava
[21.11.18] Zakladatel české kinematografie Jan Kříženecký pořídil pro Magistrát král. hl. města tisíce fotografií pražských lokalit a objektů. Výběr zpřístupňujeme formou webové výstavy. více ] »
Vyšlo nové číslo:
Pražský sborník historický XLV
[23.11.18] více ] »
[14.12.18] Srdečně Vás zveme na přednášku:
[06.12.18] Provoz badatelny v prosinci 2018
[30.11.18] Srdečně Vás zveme na přednášku:
[28.11.18] Marek Lašťovka hostem pořadu Českého rozhlasu
[28.11.18] Srdečně Vás zveme na přednášku:
[23.11.18] Výběrové řízení na obsazení pracovního místa
[19.11.18] Srdečně Vás zveme na přednášku:
[13.11.18] Srdečně Vás zveme na přednášku:
[08.11.18] AHMP a Katedra historie UJEP Vás srdečně zvou:
[05.11.18] Fotografický ateliér H. Eckert
[02.11.18] Srdečně Vás zveme na přednášku:
[01.11.18] Srdečně Vás zveme na přednášku J. Konvičné:
[15.10.18] Spolek Praha - Cáchy/Aachen Vás zve na přednášku:
archiv zpráv »
Archivní katalog Praga Publica Historica
Knihovní katalog Archivu hl. m. Prahy
Sbírka matrik Archivu hl. m. Prahy
Konference Archivu hl. m. Prahy 2018
Konference Archivu hl. m. Prahy
Pražské povstaní květen 1945

Evidence! Europe reflected in Archives PRO-ARK UNESCO Archives Portal Ptejte se knihovny